pomocna ręka

Aneta Łańćuchowska pomaga - warsztaty kulinarne dla podopiecznych fundacji i stowarzyszeń

WSPARCIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Wsparcie fundacji i stowarzyszeń, będących opoką dla osób najbardziej potrzebujących, jest od zawsze jednym z moich priorytetowych działań w ramach szeroko pojętej promocji zdrowego odżywiania, którą zajmuję się od początku mojej zawodowej kariery. Zdjęcie ilustruje warsztat kulinarny, który przeprowadziłam w Fundacji Pomocna ręka. Nieskromnie napiszę, iż tego typu warsztaty z przyjemnością przeprowadzam nie tylko w fundacjach, ale również w domach dziecka, domach opieki społecznej, ośrodkach opiekuńczych
dla osób niepełnosprawnych, szkołach specjalnych. Pomagam i Ciebie też do tego gorąco namawiam!